Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

OFERTA
na rok szkolny 2015/2016

 

GRUPOWE FORMY PRACY Z  MŁODZIEŻĄ

Lp.

Tematyka

Czas trwania zajęć

Prowadząca

1.

Rozwój integracji grupowej

 

2 godz.

psycholog

Dorota Krzysztoń-Sikora

2.

Jak przygotowywać się do egzaminów, jak je zdawać? Radzenie sobie ze stresem.
Klasy III

2 godz.

psycholog

 

3.

Uzależnienia od komputera, Internetu

1 godz.

pedagog

Edyta Poznaniak-Helak

4.

Motywowanie do nauki

1 godz.

pedagog

Edyta Poznaniak-Helak

5.

Kompetencje i umiejętność absolwentów

a wymagania stawiane przez pracodawcę

1 godz.

pedagog

Anna Jacuńska


6.

Jak efektywnie się uczyć?

1 godz.

pedagog

Anna Jacuńska

7.

U progu wejścia na rynek pracy

1 godz.

pedagog

Anna Jacuńska

8.

Moje preferencje zawodowe

1 godz.

pedagog

Edyta   

Poznaniak-Helak

9.

Moje mocne i słabe strony

1 godz.

pedagog

Edyta Poznaniak-Helak

    10.

Dziecko z problemami rozwojowymi spowodowanymi FASD

1 godz.

pedagog

Edyta  Poznaniak-Helak

 
GRUPOWE FORMY PRACY Z RODZICAMI

Lp.

Tematyka

Czas trwania zajęć

Prowadząca

  1.  

Internet w życiu człowieka

 

45 min

pedagog

Edyta Poznaniak-Helak

2. 

Problemy okresu dorastania

45 min

pedagog

Edyta Poznaniak-Helak

3. 

Jak wspierać nasze dzieci w wyborze drogi

zawodowej?

45 min

pedagog

Edyta Poznaniak-Helak

4.

 Krytykowanie bez poniżania

1 godz.

psycholog

Dorota Graban


GRUPOWE FORMY PRACY DLA NAUCZYCIELI

Lp.

Tematyka

Czas trwania zajęć

Prowadząca

  1.  

Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów?

2,5 godz.

pedagog

Anna Jacuńska

2. 

Zaburzenia odżywiania

1 godz.

pedagog

Edyta Poznaniak-Helak

3. 

Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców

2 godz.

pedagog

Anna Jacuńska

psycholog

Dorota Krzysztoń-Sikora

4. 

Nauczyciel jako osoba znacząca dla uczniów

1,5-2 godz.

pedagog

Anna Jacuńska

5.

Zagrożenie niedostosowaniem społecznym

1 godz.

pedagog

Anna Jacuńska


W Poradni odbywają się cykliczne spotkania pedagogów szkolnych, logopedów z rejonu działania Poradni:
Miasta i Gminy Krzyż Wlkp., Miasta i Gminy Wieleń, Gminy Drawsko.