Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Kadra pedagogiczna
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzyżu Wielkopolskim

Nazwisko i imię
pracownika

Stanowisko
zgodnie
z zatrudnieniem

Kwalifikacje

(potwierdzone dokumentami nadającymi uprawnienia)

Krzysztoń-Sikora

Dorota

 

Dyrektor

psycholog

Ukończone studia:

- wyższe magisterskie:
  kierunek – psychologia
  (psychologia kliniczna) 

- studia podyplomowe:
  pedagogika stosowana
  tyflopedagogika

- dodatkowe kwalifikacje:
  diagnoza SI
  terapia SI

Grzeszczak

Agnieszka

Psycholog

Ukończone studia:

- wyższe magisterskie:
  kierunek – psychologia
  (psychologia kliniczna)

- studia podyplomowe:
  przygotowanie pedagogiczne
  seksuologia kliniczna
  socjoterapia

Jacuńska

Anna

Pedagog

Ukończone studia:

- wyższe magisterskie:
  kierunek – pedagogika
  (resocjalizacja)

-studia podyplomowe:
  pedagogika opiekuńczo
  wychowawcza,
  terapia pedagogiczna,
  doradztwo zawodowe.

- dodatkowe kwalifikacje:
- diagnoza SI
- terapia SI

Mąka

Elwira

Logopeda

pedagog

Ukończone studia:

- wyższe magisterskie:
  kierunek logopedia

- studia podyplomowe:
  tyflopedagogika

- dodatkowe uprawnienia:
  Screeningowy Audiometr
  Tonalny II

Poznaniak-Helak

Edyta

Pedagog

Ukończone studia:

- wyższe magisterskie:
  kierunek – pedagogika

Stasiak

Milena

Logopeda

Ukończone studia:

- wyższe magisterskie:
  kierunek  - pedagogika
  opiekuńczo- wychowawcza

- studia podyplomowe:
  logopedia
  neurologopedia