Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Kadra pedagogiczna
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzyżu Wielkopolskim

Nazwisko i imię
pracownika

Stanowisko

Krzysztoń-Sikora

Dorota

 

Dyrektor

psycholog

Spychała

Alicja

Pedagog


 
 

Jacuńska

Anna

Pedagog

Bartkowiak

Emilia

Psycholog

Stasiak

Milena

Logopeda

Edyta

Poznaniak-Helak

Pedagog

Joanna

Kochner-Borkowska

Logopeda/Pedagog