Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Krzyżu Wielkopolskim

ul. Wojska Polskiego 73

64-761 Krzyż Wielkopolski

tel./faks: 67 25 65 143
e-mail: sekretariat@pppkrzyz.pl


Sekretariat Poradni czynny:
poniedziałek - piątek
od 7.45 do 15.45


 R O D O
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy:

1. administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dziecka jest:

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krzyżu Wielkopolskim,
ul. Wojska Polskiego 31, 64-761 Krzyż Wielkopolski

2. w sprawach związanych z danymi osobowymi, można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@pppkrzyz.pl,

3. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka będą przetwarzane i przechowywane w celu realizacji pomocy dla  Państwa dziecka, na podstawie ustaw: o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej  oraz prawo oświatowe, przez okres realizacji pomocy oraz po jej zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi,

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom wspomagającym Poradnię w informatycznym przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych,

5. w zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody,

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa,

7. podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji pomocy, konsekwencją niepodania tych danych będzie odstąpienie od realizacji pomocy,

8. administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach  trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

9. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania.