Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Witamy na stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Krzyżu Wielkopolskim

Oferujemy pomoc w zakresie:
- badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych,
- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- pomocy dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- wspierania rozwoju dzieci zdolnych,
- wspomagania wychowawczej funkcji rodziny,
- wspierania nauczycieli w realizacji zadań wychowawczych i edukacyjnych,
- profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania,
- pomocy w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

"Miejsce Odkrywania Talentów" - tytuł nadany przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.