Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

OFERTA
na rok szkolny 2017/2018

 w zakresie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
realizowanych na terenie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzyżu Wielkopolskim

 

GRUPOWE FORMY PRACY Z DZIEĆMI

Lp.

Tematyka

Czas trwania zajęć

Prowadząca

1.

Chcę być kreatywny
(zajęcia dla dzieci zdolnych –
kl. II sp)

1 godz.

raz w tygodniu
na terenie PPP

 

Psycholog

 

GRUPOWE FORMY PRACY Z DZIEĆMI I RODZICAMI

Lp.

Tematyka

Czas trwania zajęć

Prowadząca

  1.  

Jak rodzice mogą wspomóc rozwój ruchowy i grafomotoryczny dziecka?

 1,5 godz.

Pedagog
Anna Jacuńska                              

  1.  

Być kobietą
- zajęcia dla matek i córek

1 godz.

Psycholog
Agnieszka Grzeszczak                             

 

GRUPOWE FORMY PRACY Z RODZICAMI

Lp.

Tematyka

Czas trwania zajęć

Prowadząca

  1.  

Pomoc osobom niepełnosprawnych – jak i gdzie można ją uzyskać?

1 godz.

Logopeda
pedagog
Julita Gowor

       2.

Profilaktyka zaburzeń odżywiania

1,5 - 2 godz.

Psycholog
Agnieszka Grzeszczak

       3.

Szkoła dla rodziców

2 godz.

Psycholog
Katarzyna Kędzierska

 

      4.

Modele wychowawcze w rodzinie,
jak wypływają na komunikację

2 godz.

Psycholog
Katarzyna Kędzierska

 

GRUPOWE FORMY PRACY Z NAUCZYCIELAMI

Lp.

Tematyka

Czas trwania zajęć

Prowadząca

1.

Jak pracować z dzieckiem, które nie mówi?

1,5 godz.

Logopeda                Milena Stasiak

2.

Mutyzm wybiórczy –
rola nauczyciela w diagnozie i terapii

1 godz.

Logopeda                Milena Stasiak

3.

Jąkanie – przyczyny, rodzaje, terapia, wskazania dla nauczycieli

1,5 godz.

Logopeda                Milena Stasiak

4.

Jak pracować z uczniem z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej

1,5 godz.

Logopeda                Milena Stasiak

5.

Błędy językowe a błędy wynikające
z wady wymowy

1 godz.

Logopeda                Milena Stasiak

6.

Standard diagnozy logopedycznej – diagnoza funkcjonalna w praktyce
(dla logopedów)

1,5 godz.

Logopeda                Milena Stasiak

7.

Rozpoznawanie zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci (dla logopedów)

1 godz.

Logopeda
pedagog
Elwira Mąka

8.

Jak pracować z uczniem rozpoczynającym naukę w IV klasie

1 godz.

Psycholog
Agnieszka Grzeszczak

9.

Porozumiewanie bez przemocy wg M. Rosenberga

1 godz.

Psycholog
Katarzyna Kędzierska

10.

Uczeń z niepełnosprawnością wzrokową w szkole ogólnodostępnej

1 godz.

Logopeda
pedagog
Elwira Mąka

11.

Jak rozpoznać dziecko wobec którego stosowana jest przemoc

1 godz.

Logopeda
pedagog
Elwira Mąka

12.

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

2 godz.

Logopeda                Milena Stasiak

 

Poradnia oferuje:

  • SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SZKOLNYCH SPECJALISTÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA
    KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE,
  • SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH,
  • SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA LOGOPEDÓW,

- ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK
  W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ  DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH  I OPIEKUŃCZYCH,

- INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW
  ORAZ LOGOPEDÓW SZKOLNYCH, DYREKTORÓW,

- DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA, PEDAGOGICZNA, LOGOPEDYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY,

- TERAPIA PSYCHOLOGICZNA, PEDAGOGICZNA, LOGOPEDYCZNA, SI DZIECI I MŁODZIEŻY,

- ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE GRUP WSPARCIA DLA RODZICÓW (NP. DZIECI Z  ZESPOŁEM DOWNA),

- ZAJĘCIA OTWARTE DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW.