Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Spotkanie konsultacyjne dla pedagogów
04.12.2017

Prelekcje, rozmowy i wymiana doświadczeń. W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie odbyło się spotkanie konsultacyjne dla pedagogów szkolnych. Dotyczyło ono dostosowywania wymagań edukacyjnych.
Podczas spotkania pierwszymi prelegentami byli wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu  Delegatura w Pile, pan Henryk Liszkiewicz i pan Marek Sikorski. Przedstawili oni zagadnienia dostosowania wymagań edukacyjnych w świetle przepisów prawa. Pedagodzy szkolni chętnie korzystali z możliwości zadawania pytań merytorycznych przedstawicielom Kuratorium.
Następnie pani Małgorzata Świątek z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Biblioteka Pedagogiczna Filia Trzcianka, przedstawiła wybór przedmiotowej literatury związanej z zagadnieniem dostosowywania wymagań edukacyjnych. Proponowane pozycje były dobrane z uwzględnieniem najnowszych publikacji oraz ich przydatności praktycznej.
Na spotkaniu nie mogło zabraknąć praktycznego spojrzenia na problem dostosowywania wymagań edukacyjnych. Doradcy metodyczni, pani Elżbieta Anioła oraz pani Danuta Karpińska przedstawiły dostosowanie wymagań edukacyjnych z perspektywy praktyki szkolnej, wskazując wiele rozwiązań do zastosowania w warsztacie nauczyciela pracującego z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Pedagodzy szkolni uczestniczący w spotkaniu konsultacyjnym wyrazili potrzebę organizowania podobnych wydarzeń pozwalających na poszerzanie wiedzy z zakresu zmieniającego się prawa, ale także wymianę doświadczeń i praktycznych rozwiązań dla codziennej pracy w szkole.
Organizatorami spotkania były Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne z terenu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. W spotkaniu wzięli udział także pan Tadeusz Teterus, Starosta  Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, pan Jacek Klimaszewski Zastępca Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz pan Ryszard Jabłonowski Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Źródło: Hanna Frycz 
Dyrektor PPP w Trzciance

Opracowanie: Aleksandra Lipiec
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

 

Materiały do pobrania:
Wymagania edukacyjne
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi