Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Dzień dla Rodziny
Bogaci w doświadczenia z organizacji Dnia dla Rodziny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzyżu Wielkopolskim w zeszłym roku, zaproponowaliśmy również w tym roku drugą edycję imprezy - spotkanie dla dzieci i ich rodziców 30 maja 2017 r. Rodziny miały okazję do wspólnego spędzenia czasu na różnorodnych przyjemnościach, konkurencjach i zadaniach. Dzieci, z pomocą rodziców, wykonały pracę plastyczną odwołującą się do wysłuchanej wcześniej bajki, wykorzystując do tego różnego rodzaju materiały i środki. Znalazł się również czas na zabawy ruchowe z użyciem sprzętu do terapii integracji sensorycznej oraz wspólne przygotowanie toru przeszkód i pokonanie go w najkrótszym czasie. Pod koniec spotkania dzieci  uczestniczyły w relaksacji oddechowej, a rodzice mieli okazję do konsultacji z psychologiem. Dzień dla Rodziny w Poradni był też okazją do zakończenia, prowadzonej od lutego bieżącego roku, innowacji pedagogicznej ,,Podążając z rodzicem za rozwojem dziecka”. Spotkanie przygotowały i przeprowadziły p. Ewelina Wieczorek-Faryś – psycholog i p. Anna Jacuńska – pedagog.


Anna Jacuńska

pedagog
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Krzyżu Wielkopolskim


Ewelina Wieczorek-Faryś

psycholog
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Krzyżu Wielkopolskim