Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Aktualności 2015/2016

Przerwa urlopowa
W dniach 11 lipca 2016 r. - 15 sierpnia 2016 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krzyżu Wielkopolskim będzie nieczynna.
W ww. okresie dyżur pełni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance, ul. Fabryczna 1, tel. 67 216 35 83.


Z rodziną dobrze nie tylko na zdjęciu
W dniu 30 maja 2016 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzyżu Wielkopolskim, w ramach Dnia dla Rodziny, zorganizowano zajęcia warsztatowe dla dzieci i rodziców – Z rodziną dobrze nie tylko na zdjęciu. Spotkanie miało na celu wzmacnianie współpracy i więzi dziecko - rodzic, kształtowanie świadomości wychowawczej rodziców oraz zachęcanie do spędzania wspólnego czasu. Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za ich  zaangażowanie.


Wspomaganie rozwoju procesów integracji sensorycznej
Mija już rok od uruchomienia w naszej Poradni sali do terapii Integracji Sensorycznej.  Dzięki nowym możliwościom wsparcia, obecnie terapią Integracji Sensorycznej objętych jest 14 dzieci, w tym także dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, niepełnosprawne intelektualne, z afazją motoryczną czy również dzieci z ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce.


Szkolenie w Krzyżu Wielkopolskim
W dniu 15 marca 2016 r. pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych z powiatów: szamotulskiego, strzelecko-drezdeneckiego, gostyńskiego, złotowskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego odbyli szkolenie z zakresu diagnozy dyskalkulii. Swoją wiedzę i umiejętności doskonalili na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim, dzięki uprzejmości pani dyrektor Katarzyny Waśko, pod okiem specjalisty dr. Bartosza M. Radtke z Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku.

 

Warsztaty dla rodziców z dziećmi
W dniu 8 października br. na terenie Poradni w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji zostały zorganizowane warsztaty dla rodziców z dziećmi „Bajkoterapia - wspieram gotowość emocjonalno – społeczną mojego dziecka przed  klasą 1”.  W spotkaniach wzięło udział 9 par (rodzic i dziecko).  Uczestnicy zostali zapoznani ze sposobami wykorzystania bajki podczas wspólnego spędzania czasu z dziećmi oraz korzyściami z nich płynącymi.

 

Ogłoszenie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. zatrudni psychologa z przygotowaniem pedagogicznym. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 67 25 65 143 lub drogą elektroniczną na adres: ppp_krzyz@onet.pl


Które noworodki i niemowlęta potrzebują opieki logopedy ?

Wielu rodziców zastanawia się, czy jego pociecha wymaga opieki logopedycznej. Okazuje się, że coraz więcej dzieci wymaga takiej interwencji już od momentu narodzin, ale niestety nadal bardzo często pokutuje stwierdzenie „ma jeszcze czas”, „wyjdzie z tego”.


Aflateen w Krzyżu Wielkopolskim

Od stycznia 2015 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół w Krzyżu Wielkopolskim uczestniczą w międzynarodowym programie edukacji społeczno-finansowej dzieci i młodzieży Aflatoun-Aflateen, w którym uczestnicy nabywają umiejętności życiowych i zdolności finansowych.


Światowy Dzień Autyzmu z Poradnikiem Autystycznym

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Akcji patronuje Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak i popiera ją Pani Prezydentowa Anna Komorowska.

Punkty Konsultacyjno-Informacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin
Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją „Programu Promocji Zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na rok 2015” na terenie naszego Powiatu utworzono dwa punkty Konsultacyjno-Informacyjne, w których otrzymają Państwo fachową, niezbędną i bezpłatną pomoc z zakresu uzależnień.


Realizacja ,,Programu Promocji Zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim”  przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Krzyżu Wlkp. w roku szkolnym 2014/2015

Poradnia w 2014 roku  aktywnie współpracuje z Wydziałem Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie włączając się w realizację zadań zawartych w ,,Programie Promocji Zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim”.